Storetveit prestegjeld

Storetveit prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Fana prosti. Det omfattet sogn i Bergen kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Storetveit kirke.

Birkeland kirke

Storetveit kirkesogn er nå en del av Bergen kirkelige fellesråd, og underlagt Fana prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Ved kgl.res. av 3. januar 1948 ble det besluttet at Fana prestegjeld skulle deles i tre selvstendige prestegjeld,[1] ved at respektive Birkeland og Storetveit sogn ble skilt ut som egne Birkeland og Storetveit sognekall, gjeldende fra 1. januar 1948.[2]

Ved avviklingen bestod Storetveit prestegjeld av menighetene i Storetveit og Bønes.[3]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[4]

Referanser rediger

  1. ^ Skeie, Arne (1980). Storetveit kirke. Storetveit menighetsråd. s. 47. ISBN 8271280414. 
  2. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  3. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  4. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.