Stigningen angir hvor bratt en vei- eller jernbane-strekning er. Stigning kan angis i grader, milliradianer, prosent eller promille.[1]

  • Angitt i grader, beskriver stigningen vinkelen mot horisontalen.
  • Angitt i prosent, beskriver stigningen høydeforskjellen i meter per 100 meters horisontal forflytning.
  • Angitt i promille, beskriver stigningen høydeforskjellen i meter per 1000 meter horisontal forflytning. (Eks. Norges bratteste jernbanestrekning, Flåmsbana, 55 ‰)
Norsk veiskilt for stigning
Eksempel på norsk underskilt som angir stigning i prosent
I rifleskyting betegner stigning vinkelen til siktelinjen i forhold til horisontalplanet, og brukes for å beregne nødvendig siktejustering når man skyter på mål som befinner seg på en annen høyde (opp- eller nedoverbakke).

En stigning på 10 % er altså ikke det samme som en stigning på 10°. Sammenhengen mellom de to målene kan uttrykkes gjennom tangensfunksjonen:

tan(vinkel i grader) · 100 = stigning i prosent
tan-1(stigning i prosent/100) = vinkel i grader
Eksempel: Du kjenner til en vinkel på 2,86 grader og du ønsker å vite hva det er i prosent:
tan(2,86) · 100 =5 %

Følgende tabell sammenligner noen stigninger i grader og prosent:

Vinkel i grader Samme vinkel i prosent
2,86° 5,0 %
5,0° 8,7 %
5,7° 10,0 %
10,0° 17,6 %
26,6° 50,0 %
45,0° 100,0 %

Se ogsåRediger

ReferanserRediger