Stiftsdireksjonen var en juridisk enhet som besto av biskopen og den fylkesmann som bodde i stiftsstaden (tidligere stiftsamtmannen). Stiftsdireksjonens oppgaver var kontroll med offentlige stiftelser og legater og styret av det beneficerede gods. Den var også den øverste geistlige administrasjon i hvert enkelt bispedømme. Stiftsdireksjonene ble opprettet i 1848 eller 1849 og virket i vel 150 år.