Offentlig

Offentlig – det at noe er offentlig – kan brukes i mange, forskjellige sammenhenger og kan ha flere betydninger:

  • Offentlig, offentlig kjent, offentliggjort og lignende: Det vil si noe som er kjent av allmennheten og av mange personer – i motsetning til bare kjent av én eller få personer. At noe er offentlig kan ha rettslig betydning, bl.a. i forhold til reglene om taushetsplikt, patent- og opphavsrett, ærekrenkelser m.m. Det trekkes også et skille mellom det offentlige rom og den private sfæren.
  • Offentlig myndighet: Det vil si noe som er statlig eller kommunal øvrighet, maktorgan og lignende – i motsetning til private foretak, institusjoner, organisasjoner, enkeltpersoner osv. En del aktivitet er det bare offentlige myndigheter som har rettslig adgang til å utøve, bl.a. politi og fengselsvesen samt forskjellig annet som kan medføre organisert maktutøvelse. En offentlig myndighet kan også være underlagt strengere rettsregler enn private, for eksempel krav til saksbehandling i samsvar med forvaltningsloven, regelverket om offentlige anskaffelser m.m. I rettsvitenskapen skilles det mellom offentlig rett og privatrett.

Se ogsåRediger