Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Haraldsplass Diakonale Sykehus og Høgskole på 48 måls tomt eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse (tidligere Stiftelsen Bergen Diakonissehjem) er en frittstående diakonal organisasjon (non-profit) innenfor Den norske kirke som driver omsorgsarbeid basert på et kristent verdisyn. Sykehusdrift og utdanning har i nærmere hundre år vært hovedoppgaver ved Stiftelsen. De senere år har også forskning og barnevern kommet til som viktige og nye oppgaver. Samlet omsetning var i 2014 ca. 990 millioner kroner, mens antallet ansatte var ca. 1200 og frivillige tilknyttet virksomheten ca. 100.

Hovedvirksomhetene er:

HistorieEdit

Haraldsplass Diakonale Stiftelse begynte sin virksomhet i 1879. Først som stasjon under Diakonisseanstalten, idag Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo. I 1906 etableres en kirurgisk klinikk i Bergen sentrum. I mai 1918 tar Haraldsplass Diakonale Stiftelse (den gang Bergen Diakonissehjem) imot sin første elev i sykepleie. Dette året regnes som stiftelsesåret fordi en nå vedtar å være en selvstendig organisasjon.

Den første forstanderinnen, Regine Waage, virket fra 1920-1931. Hun var en viktig bidragsyter til at institusjonen ble liggende der den ligger i dag, den 48 mål store tomten Mohns gård Haraldsplass. I 1940 sto sykehus med søsterhjem ferdig.

Søstersamfunnet med forstander og forstanderinne i spissen var selve bærebjelken i virksomheten. Etter hvert kom ulike profesjonsgrupper inn i sykehuset, og antall diakonisser gikk gradvis tilbake. I denne perioden ble skolen mer fristilt fra sykehuset og fikk blant annet sin egen rektor i 1970. Fra denne tiden overtok fylkeskommunen ansvaret for finansiering av sykehuset, og fra 2002 ble dette videreført av staten gjennom HF Helse Vest. I de senere årene har Haraldsplass Diakonale Stiftelse blitt et moderne, verdiforankret konsern.

VisjonEdit

Stiftelsens visjon er at mennesker i møte med dets virksomheter skal oppleve «Kompetanse med hjertevarme». Visjonen bygger på Bibelens fortelling om den barmhjertige samaritan.

FormålEdit

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har til formål å fremme kristen omsorg for mennesker. Dette formålet vil stiftelsen virkeliggjøre ved:

  • Å fostre og utdanne til diakonal tjeneste for syke, nødlidende og mennesker som ellers trenger omsorg.
  • Å drive institusjoner som fremmer virksomhet nevnt i punktet over.
  • Å arbeide for å fremme og styrke kirkens diakoni i vårt samfunn.

Eksterne lenkerEdit