Stefanus (koiné-gresk: ὁ πρωτομάρτυρος Στέφανος, ὁ Ἄγιος Στέφανος eller av og til enkelt ὁ Στέφανος og ὁ Ππρωτομάρτυρος, dvs. «den første (kristne) martyren», latin Sanctus Stephanus) eller Sankt Stefanus, død ca. 35 e.Kr., var en kristen diakon, helgen og den første kristne martyr. Han nevnes i Apostlenes gjerninger kap. 6, 7 og 8. Hans minnedag er 26. desember i vestSankt Stefanus dag (2. juledag) - og 27. desember (3. juledag) i øst, hvor hans translasjonsfest feires den 2. august.

Mosaikkvindu i Kölnerdomen: Steiningen av Stefanus.

Stefanus var én av apostlenes første hjelpere og fungerte som diakon, med særlig omsorg for enker og fattige.

Foruten ... tjeneste ved bordene (Apgj 6,2) ... gjorde Stefanus store undere og tegn blant folket. (Apgj 6,8). Derfor pådrog han seg noen greske jøders vrede, og enden på det ble at ble han dømt av det jødiske råd og steinet til døde, mens han ba for sine mordere: Herre, tilregn dem ikke denne synden! (Apgj 7,54-60). Én av dem, som var med å steine Stefanus var Saulus, som senere nevnes som Paulus.

Sankt Stefanus er skytshelgen for Wien, for diakoner, hestepassere/stallgutter, kusker, murere, skreddere, steinhoggere, vevere, tømmermenn og bøkkere - og for hester. Han blir anropt ved besettelse og hodepine og for en salig død.

Folkelige tradisjoner

rediger

I nordisk tradisjon er Sankt Stefanus blitt forbundet med hester, blant annet ut fra en folkelig forestilling om at han hadde vært stallgutt hos Herodes. Her hadde han som den første sett Betlehemsstjernen da han skulle vanne kongens hester. Denne folkelige forestilling om Stefanus stallgutt ga seg utslag i forskjellige hestetradisjoner på hans dag. Det gjaldt for eksempel tradisjonelle veddeløp som ble holdt på landet i Sverige.

Også i dansk folketradisjon finnes Stefanus, for eksempel i folkevisen «En jomfru ren oprunden er», hvor et av versene nettopp omtaler at han oppdager stjernen og underretter Herodes. Det finnes også en folketrosforestilling om det viktige i å drive hestene til drikke tidlig, så de kan «drikke fett» av vannet. Man forestilte seg at vannet var særlig nærende om morgenen på Sankt Stefanus' dag.

Eksterne lenker

rediger