Herodes

Wikipedia-pekerside

Herodes er et gresk navn som kanskje henger sammen med ordet 'ηρως (héros) som betyr «helt».

Personer i Herodes-dynastiet:

Andre:

Som kunstnernavn: