Åpne hovedmenyen

Herodes Arkhelaos, eller Herodes Arkelaus, var sønn av Herodes den store og hans samaritanske hustru Maltake. Han var helbror til Herodes Antipas.

Han styrte i Judea noen år etter sin fars død, men vakte forargelse på grunn av flere forhold. Han ble så avsatt av romerne, og erstattet av en romersk landshøvding (prokurator). Herodes Arkhelaos er omtalt i Bibelen i Matteus 2:22.