Stavanger2008

interkommunalt selskap

Stavanger2008 er et interkommunalt selskap som planlegger, gjennomfører og evaluerer kulturhovedstadsåret 2008 da Stavanger/Sandnes-regionen er europeisk kulturhovedstad. Selskapet eies av Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune.

Informasjonstavler ved Sandnes sentrum holdeplass

Historie

rediger

Prosessen ble initiert av bystyret i Stavanger i oktober 2001, og et partnerskap med Sandnes og Rogaland ble dannet for å søke status for hele regionen. Åtte andre større norske byer støttet søknaden, og i 2003 garanterte Stortinget for 100 millioner kroner i støtte. 27. mai 2004 kunngjorde EUs ministerråd at Stavanger/Sandnes-regionen sammen med Liverpool blir europeiske kulturhovedsteder i 2008.

Organisasjon

rediger

Styret består av politikere og aktører fra kultur- og næringsliv. Lederne er byenes ordførere og styret er valgt av representantskapet som er valgt av bystyrene og av Rogaland fylkesting. Leder for representantskapet er fylkesordfører i Rogaland, Roald Bergsaker.

Prosjekter

rediger

En rekke kulturprosjekter arrangeres i og rundt 2008 i forbindelse med kulturåret. Noen av de større, med utvalgte eksempler:

Norwegian Wood – arkitektur

rediger

Norwegian Wood er en rekke byggeprosjekter for å fremme og presentere nyskapende, moderne og miljøbevisst trearkitektur. Prosjektene skal stå ferdig til august 2008, og av de største er:

  • Trehusbyen på Siriskjær i Stavanger, urbane treboliger i flere etasjer.
  • Gamle Stavanger Stadion, urbane boliger i trehusbyen på Eiganes.
  • Bogafjell, byen over byen, 36 boliger i Sandnes' største utbyggingsområde.
  • Broer i Rogaland, flere prosjekter for til sammen syv trebroer både for kommunale G/S-ruter og av Statens vegvesen.
  • Hothouse – European 7, boliger i Jåttå i Stavanger.
  • Sandnes Amfiscene, overdekket torg og scene i Langgata i Sandnes sentrum.
  • Dobbeltspor Stavanger–Sandnes på Jærbanen, broer og stasjoner i tre.

Nabolagshemmeligheter

rediger

Nabolagshemmeligheter er et samtidskunstprosjekt i Stavanger og Sandnes sitt uterom og skal være et møtested for lokalbefolkningen og internasjonale kunstnere, der publikum inviteres til å påvirke kunsten. Åtte internasjonale kunstnere skal engasjeres til hvert sitt av de åtte viktigste regionale bygg og steder, valgt gjennom avstemning. De åtte stedene fordeltes 5/3 og de utvalgte ble:

Prosjektet startet opp 2006 og vil bli gjennomført og ferdigstilt til våren 2008.

Watercolours

rediger

Watercolours er et prosjekt av Snøhetta for å lyssette Sandnes. Prosjektet vil lyssette hele byen, fra en gigantisk strekkode over Lifjell for å markere inngangen til byen, til et sentrum i «alle regnbuens farger». Høybanen med underganger, en rekke bygg og strøk, elver, Vågen og industrien langs vestsiden skal lyses opp.

Mot himlaleite!

rediger

MOT HIMLALEITE! er en utendørsforestilling som ble gjennomført i Sauda 6.-9. mars 2008. Forestillingen var en kombinasjon av dansekunst, skiakrobatikk og balansekunst, akkompagnert av musikk, korsang og fargerike 3D-bilder. Publikum måtte ta seg inn i fjellheimen til Djuvsbotn, der det for anledningen var bygget et snøamfi. Blant deltakerne i forestillingen var balansekunstneren Eskil Rønningsbakken og jibberen Andreas Håtveit.

I tillegg til en rekke arrangementer fram mot og i løpet av 2008 finnes det flere mindre prosjekter som inkluderer dans og annen scenekunst, turopplevelser, kortfilmproduksjon, dokumentarer om byliv i Liverpool og Stavanger/Sandnes. Musikalske prosjekter fra kirkemusikk til jazz, litteraturprosjekter og mindre prosjekter i eksisterende kulturinstitusjoner er også med i prosjektet.

Eksterne lenker

rediger