Stavanger universitetssjukehus

Helse Stavanger HF

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er et universitetssykehus og helseforetak som eies av det regionale helseforetaket Helse Vest. Det er det tredje største akuttsykehuset i Norge, og har landets fjerde største fødeavdeling. Sykehuset har nesten 8000 ansatte fordelt på rundt 130 yrkesgrupper og fra mer enn 30 land.

Stavanger universitetssjukehus
Beliggenhet
LandNorge
StrøkVåland
OmrådeEiganes og Våland
StedStavanger
Historiske fakta
Formålsykehus
Etablert1927
Ferdigstilt1927
Kart
Kart
Stavanger Universitetssjukehus
58°57′10″N 5°44′00″Ø
Nettsted
Nettsted Offisielt nettsted

Stavanger universitetssjukehus er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er sykehusets fire primære ansvarsområder.[1]

Sykehuset er lokalsykehus for 15 kommuner i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør, inkludert to av landets ti største byer, Stavanger og Sandnes. Sykehuset dekker en befolkning på i underkant av 400 000 i Sør-Rogaland.

I tillegg utfører Helse Stavanger mange regionale oppgaver for en mye større befolkning, blant annet nyfødtmedisin, hjerneslagbehandling, perkutan hjerteintervensjon (PCI), akutt nevrokirurgi og traumebehandling.

Administrerende direktør er Helle Schøyen. Hun har vært sykehusets øverste leder siden mars 2020.

Styret rediger

Styret har det øverste ansvaret for driften av sykehuset.[2] Styret i Helse Stavanger består av representanter som er oppnevnt av Helse Vest, og representanter som er valgt av de ansatte. Alle representantene er likestilte i styret.

Plassering rediger

Stavanger universitetssjukehus er lokalisert på Våland i Stavanger, og har flere poliklinikker, avdelinger og distriktpsykiatriske sentre i regionen.[3]

Utdanning og forskning rediger

Utdanning, undervisning og opplæring er en viktig del av sykehusets virksomhet.  

En egen undervisningsavdeling ble opprettet høsten 2017. Avdelingen har det overordnede ansvaret for undervisningsvirksomheten.  

Helse Stavanger samarbeider med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. I tillegg er Høgskolen på Vestlandet og Vitenskapelig Høgskole sentrale utdanningspartnere. Helse Stavanger er medstifter i stiftelsen SAFER, et ledende simuleringssenter i Norge.

Helse Stavanger bidrar til udanning, med følgende undervisning og praksisperioder:

 • Lege i spesialisering (LIS)
 • Bachelor og spesialisering i sykepleie
 • Lærlinger/fagskole
 • Jordmorfag, master
 • Praksis for medisinstudenter fra Universitetet i Bergen og Semmelweis i Ungarn
 • Bachelor i paramedisin
 • Klinisk medisinutdanning 4. - 6. studieår for medisinstudenter fra UiB (Vestlandslegen) fra høsten 2023
 • Utdanning for andre helsepersonellgrupper
 • Sykehuset har mer enn 200 utdanningsløp i året.  

Forskning på SUS

 • Rundt 200 medarbeidere med doktorgrad  
 • 348 vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter i 2022
 • Rundt 100 ph.d.-stipendiater
 • 40 professorer (2022)
 • Ca. 80 medarbeidere med stillinger knyttet til UiB, UiS eller et utenlandsk universitet
 • Rundt 500 små og store forskningsprosjekter
 • Rundt 340 medarbeidere involvert i forskning
 • 20 forskergrupper

Nye SUS rediger

Et nytt universitetssykehus er under bygging på Ullandhaug i Stavanger, og første byggetrinn skal stå ferdig i 2024. Da flyttes somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner til det nye sykehuset.

Bygget er planlagt til å bli 125 000 kvadratmeter. Det blir enerom med bad til alle innlagte pasienter (ca. 640 sengerom).

Total kostnadsramme for det det første byggetrinnet er ca. 11,3 milliarder kroner.  

Historie rediger

I 1982 flyttet det meste av behandlingen til det nye Sentralsjukehuset i Rogaland på Våland. I 2005 byttet sykehuset navn til Helse Stavanger HF. Den akademiske utviklingen ved sykehuset, med et økende antall medarbeidere med doktorgrad og betydelig forskningsaktivitet, var grunnlaget for dette. Denne utviklingen har vært prioritert og har økt i omfang de senere årene.

Referanser rediger

 1. ^ omsorgsdepartementet, Helse-og (26. mai 2021). «Sykehus». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 22. april 2022. 
 2. ^ «Styret i Helse Stavanger». Helse Stavanger. Besøkt 22. april 2022. 
 3. ^ «Steder». Helse Stavanger. Besøkt 22. april 2022.