Statskassen er et begrep som beskriver en stat som juridisk person i formuerettslig forstand.

Opprinnelig var statskassen en kiste eller tilsvarende hvor statens betalingsmidler ble oppbevart. I tidlige tider var det som oftest ikke forskjell på statskassen og regentens egne midler, noe som en fremdeles kan se i stater med diktatur. I Norge ble midlene skilt mellom kongen og stat etter 1814. Kongen får istedenfor apanasje, som er lønn betalt fra statskassen.

Se også

rediger

Kilder

rediger
  • Henriksen, Petter (red.): Hele Norges Leksikon, LibriArte/Hjemmets Bokforlag (1996) ISBN 8259016214
Autoritetsdata