Statsforvaltningen

Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den. (2019)

Statsforvaltningen var fra 1. juli 2013 til 31. mars 2019 en statlig myndighet som lokalt ivaretar en rekke oppgaver som ikke hørte under kommunene eller regionene. Statsforvaltningen hører organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Statsforvaltningen
State Administration Denmark.jpg
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeDanmark
Etablert1. juli 2013
Opphørt31. mars 2019
DirektørHelle Haxgart[1]
HovedkontorAabenraa[2]
Nettsidestatsforvaltningen.dk

Statsforvaltningen erstattet den 1. juli 2013 de fem regionale statsforvaltningene, som ved strukturreformen i 2007 avløste statsamtene. Forvaltningen har hovedkontor i Aabenraa og har dessuten kontorer i Aarhus, Ringkøbing, Aalborg, Odense, Nykøbing Falster, Ringsted, København og Rønne.

OppgaverRediger

Statsforvaltningen ivaretok oppgaver innenfor følgende hovedområder:

TilsynRediger

 • Tilsyn med landets kommuner og regioner

FamilierettssakerRediger

UtlendingssakerRediger

 • Oppholdsbevis til EU-borgere
 • Oppholdstillatelse til utenlandske adoptivbarn
 • Innfødsrett til statsborgere fra de øvrige nordiske land

HelsevesenRediger

 • Sekretariat for Det psykiatriske Patientklagenævn
 • Avgjørelse av saker om foreldreuegnethet ved behandling med kunstig befruktning

FolkekirkenRediger

 • Statsforvaltningens direktør eller visedirektør er samtidig stiftamtmann og utgjør sammen med et stifts biskop stiftsøvrigheten, som ivaretar oppgaver med hensyn til Folkekirkens økonomiske, bygningsmessige og personalmessige forhold

Andre oppgaverRediger

 • Ankeinstans vedrørende kommuners behandling av visse byggesaker
 • Godtgjørelse av visse utgifter i forbindelse med hegnssyn og skelforretninger
 • Sekretariat for Byfornyelsesnævnet
 • Kontroll av kandidatanmeldelser og utarbeidelse av kandidatlister ved folketingsvalg
 • Avgjørelse i visse saker om navngivning og navneendring
 • Ankeinstans i saker om master til radiokommunikasjon
 • Ankeinstans i saker om strandinger og strandingsgods

Inntil 1. juli 2013 var de regionale statsforvaltningene sekretariat for Det sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet. Disse nevndene er nå nedlagt og deres saksområder er flyttet til Ankestyrelsen.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger