Statsbank er en bank staten har opprettet for å tilgodese spesielle kredittformål. Statsbankene er dermed instrumenter for gjennomføring av statens politikk på bestemte områder. Det er tre statsbanker i Norge: Husbanken, Statens lånekasse for utdanning og Innovasjon Norge.

Eksterne lenker rediger