Arkivverket

(Omdirigert fra «Statsarkivet»)

Arkivverket er en norsk, statlig etat underlagt Kulturdepartementet. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidsbevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiver.

Arkivverket
TypeDirektorat
VirkeområdeNorge
Etablert25. mars 1904[1]
Org.nummer961181399
RiksarkivarInga Bolstad
HovedkontorOslo
UnderlagtKultur- og likestillingsdepartementet
MottoNasjonens hukommelse
Ansatte 326 (2019)
Nettstedwww.arkivverket.no
Kart
Arkivverket
59°57′59″N 10°44′11″Ø
Riksarkivet på Sognsvann i Oslo
Riksarkivet på Sognsvann i Oslo

Riksarkivaren er øverste leder for Arkivverket og er nasjonal fagmyndighet for arkiv med oppgaver etter arkivloven og arkivforskriften.

Arkivverket har ansvar for arkivene etter lokale og regionale statlige virksomheter og arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen – det vil si departementer og direktorater og tilsvarende forvaltningsnivå, i tillegg til Høyesterett. De har også utvalgte private arkiver fra bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Fra tiden før 1814 har Arkivverket arkiver etter sentrale instanser i sentraladministrasjonen i København som gjelder norske forhold.

Digitalarkivet er Norges største kildenettsted og er fra 2018 etablert som en nasjonal plattform for digital tilgjengeliggjøring av arkivmateriale. Fellesløsningen gir innbyggerne én inngang til samfunnets digitale arkiver, på tvers av forvaltningsnivå og sektorer, og gir brukere tilgang til arkivene uavhengig av hvor de oppbevares fysisk.  

Lokalisering rediger

Arkivverket er lokalisert på 10 ulike steder i landet:

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på dokumentasjon om samisk kultur og samfunnsliv. Dette gjelder private arkiver og samlinger fra politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre virksomheter.

Norsk helsearkiv har ansvar for å sikre en forsvarlig bevaring og tilgjengeliggjøring av pasientjournaler etter avdøde personer fra spesialisthelsetjenesten (blant annet alle helseforetak, private klinikker og legespesialister). Materialet vil være tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Norsk helsearkiv er en viktig satsing for å fremme medisinsk og helsefaglig forskning.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger