Statsarkivet i Kongsberg

Statsarkivet i Kongsberg, Frogs vei 44, er en del av Arkivverket og har fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark som sitt embetsdistrikt. Statsarkivet i Kongsberg er et av åtte statsarkiv og ble opprettet i 1994 og er dermed landets yngste statsarkiv.

Statsarkivets arbeidsoppgaver rediger

Statsarkivet i Kongsberg tar imot og gjør tilgjengelig arkivmateriale fra den lokale og regionale statlige forvaltning i sitt distrikt. Statsarkivet har ansvar med å føre tilsyn av arkivforholdene i offentlig forvaltning og i den kommunale sektor. De bistår også med veiledning og rådgiving. En viktig oppgave er å spre informasjon og kunnskap om arkiv og arkivmaterialet de oppbevarer. Statsarkivet arbeider også for å bevare verneverdige private arkiver. Alt i alt utgjør arkivene ved Statsarkivet i Kongsberg i overkant av 14 000 hyllemeter.

Statsarkivarer rediger

Arkiver rediger

Statsarkivet i Kongsberg har fire bidrag på lista over Norges dokumentarv:

  • Andebu kirkebok (1623–1738), landets eldste kirkebok
  • Telemarkskanalenes arkiv (1854–1980)
  • Kongsberg Våpenfabrikks arkiv (1824–1987)
  • Larvik grevskaps arkiv (1671–1821)

Publikasjoner rediger

  • Statsarkivet i Kongsberg. Dokumentene forteller (Riksarkivaren, skriftserie 26, 2006)

Eksterne lenker rediger