Statlig selskap

Med statlig selskap menes et privat selskap der staten er eneeier eller hovedeier. Ofte er selskapene aksjeselskaper, som for eksempel Avinor og Norsk Tipping, da statlig selskap ikke er en egen juridisk selskapsform i Norge.

Se ogsåRediger