Statlig selskap

Med statlig selskap menes et selskap som er organisert som et privatrettslig selskap der staten er eneeier eller hovedeier. Statlig selskap er en beskrivelse av selskapene og ikke en egen juridisk selskapsform i seg selv. Statlige selskaper er ofte aksjeselskaper, som har en egen sektorkode i Brønnøysundregistrene betegnet som statlig eide aksjeselskaper (kode 1120). Eksempler på slike selskaper er Avinor, Norsk Tipping og Norwegian Research Centre. Et selskap der staten eier alle aksjene betegnes også som et statsaksjeselskap, og omfattes av noen ekstra særskilte bestemmelser sammenlignet med et statlig eid aksjeselskap der staten er hovedeier.

Se ogsåRediger