Statlig selskap er et selskap som er organisert som et privatrettslig selskap der staten er eneeier eller hovedeier. Statlig selskap er en beskrivelse av selskapene og ikke en egen juridisk selskapsform i seg selv.

Den norske staten eier flere store og mindre selskaper.[1] Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet, men mange av dem ivaretar også viktige samfunnsmessige oppgaver innen ulike sektorer.[2]

Statlige selskaper er ofte aksjeselskaper, som har en egen sektorkode i Brønnøysundregistrene betegnet som statlig eide aksjeselskaper (kode 1120). Statlige selskaper er således virksomheter som ikke er en del av staten som juridisk person, men som allikevel har en nær tilknytning til departementet, for eksempel gjennom formelt eierskap. Et selskap der staten eier alle aksjene betegnes også som et statsaksjeselskap, og omfattes av noen ekstra særskilte bestemmelser sammenlignet med et statlig eid aksjeselskap der staten er hovedeier.[2] De ansatte er ikke statstjenestemenn, og for at staten som eier instruerer selskapene via særskilte formkrav, som eksempelvis generalforsamling eller foretaksmøte.[3] Eksempler på stalige selskaper er Avinor, Norsk Tipping og Norwegian Research Centre.

Den norske staten eier rundt 70 selskaper i Norge.[1] Årsaken til at staten går inn som eier er av pragmatiske, praktiske eller av nasjonale sikkerhetsgrunner. Statlig eierskap skal vurderes i lys av om det er det beste tiltaket for å oppnå samfunnsmessige mål.[4]

Staten har som ambisjon at den norske stats eierutøvelse skal være i tråd med ledende praksis internasjonalt. Staten skal være en aktiv eier med et langsiktig perspektiv på linje med gode og ansvarlige private eiere. Regjeringen vil fortsatt legge til rette for å videreutvikle og ytterligere profesjonalisere statens eierutøvelse, for å bidra til at fellesskapets verdier forvaltes og videreutvikles best mulig.[5]

Nasjonal sikkerhet rediger

Et eksempel på nasjonal sikkerhet var Bergen Engines, som blant annet med produksjon og vedlikehold av motorer til norske sikkerhets- og krigsfartøy, sto i fare for å bli kjøpt opp av russiske interesser i 2021. Å la russiske interesser, et land som ikke er alliert med Norge og et naboland som Norge periodevis har et anstrengt forhold til, ta seg av fartøy som Norge er avhengige av i forsvaret av landet, ble vurdert som en meget stor risiko, foruten også «unaturlig og uklokt». Salget ble stoppet av på grunnlag av nasjonale sikkerhetshensyn.[6][7] Staten overtok ikke motorfabrikken selv, men hindret bestemt salget til en bestemt kjøper, og godtok at selskapet isteden ble kjøp opp av britiske Langley Holdings.[8] Derimot kjøpte staten i 2022, via Statskog, opp Norges nest største privateide eiendom Meraker Brug-eiendommen på 1,3 millioner dekar, bortimot 90 % av hele Meråkers areal, og den strekker seg også inn i kommunene Malvik, Stjørdal og Steinkjer. Årsaken var faren for at slike store arealer sto i fare å havne på utenlandsk eierskap.[9]

Referanser rediger

  1. ^ a b «Hva staten eier», Nærings- og fiskeridepartementet, Regjeringen.no 3. august 2022
  2. ^ a b I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis, Rapport 1998:21, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  3. ^ Statlige virksomheter, selskaper og andre organer, Kommunal- og distriktsdepartementet, Regjering.no
  4. ^ «Hvorfor staten eier», Nærings- og fiskeridepartementet, Regjeringen.no 22. november 2019
  5. ^ «Hvordan staten eier», Nærings- og fiskeridepartementet, Regjeringen.no 22. november 2019
  6. ^ Andvik, Per-Asbjørn (25. mars 2021): «Nasjonalt eierskap og sikkerhet – til alles beste», Senterpartiet.no
  7. ^ Løland, Leif Rune (23. mars 2021): Håpar på ny eigar når regjeringa stoppar russisk oppkjøp av Bergen Engines, NRK
  8. ^ Støren, Bendik, et al. (9. august 2021): Ny kjøper klar for Bergen Engines: – Begynnelsen på en ny æra, E24
  9. ^ Woll, Vegard, et al (19. oktober 2022): «Bekreftet: Meraker Brug solgt til Statskog», NRK

Se også rediger

Eksterne lenker rediger