Statlig eid aksjeselskap

aksjeselskap der staten eier majoriteten av aksjene og sektorkode i Brønnøysundregistrene for slike selskaper

Statlig eid aksjeselskap er et statlig selskap organisert som et aksjeselskap og der den norske stat eier majoriteten av aksjene (fra mer enn 50% og opp til 100%). Det er en egen sektorkode i Brønnøysundregistrene, kode 1120. Sektorkoden «statlig eide aksjeselskaper» ble etablert i 2011 ved sammenslåing av de tidligere kodene for statlig eide foretak (kode 630) og statsforetak (kode 635).[1] Et statsaksjeselskap er en form for statlig eid aksjeselskap der staten eier alle aksjene og som omfattes av visse særbestemmelser. Både statsaksjeselskaper og andre statlig eide aksjeselskaper er aksjeselskaper underlagt aksjeloven.

Aksjeselskaper der staten kun er deleier med mindre enn halvparten av aksjene er ikke statlig eide aksjeselskaper.

Referanser Rediger