Statens havarikommisjon

norsk forvaltningsorgan

Statens havarikommisjon (SHK), ofte bare kalt Havarikommisjonen, er en norsk, statlig undersøkelseskommisjon som har til oppgave å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, jernbane, herunder sporveier og T‑bane, veitrafikk, sjøfart og forsvarssektoren i Norge.

Statens havarikommisjon
SHK
Offisielt navnStatens havarikommisjon
TypeHavarikommisjon
VirkeområdeNorge
Etablert10. juli 1989
1. juli 1999 (som etat)
Org.nummer881143712
DirektørWilliam J. Bertheussen
HovedkontorLillestrøm
UnderlagtSamferdselsdepartementet
Ansatte 46 (per 31.12.2019)
Nettstedhavarikommisjonen.no (no)
havarikommisjonen.no (en)
ErstatterStatens havarikommisjon for Forsvaret (1. juli 2020)

SHK ledes av en direktør og er organisert i fem avdelinger (luftfart, bane, sjøfart, vei- og landforsvar og administrasjon) som ledes av hver sin avdelingsdirektør. Regnskapet for 2019 viste at Havarikommisjonen hadde 81 millioner kroner i budsjett, hvorav i overkant av 80 millioner ble brukt. Etaten har 59 stillingshjemler pr. 1. juli 2020 og har hovedkontor i Lillestrøm ved flystripen på Kjeller. Per 31.12.2019 hadde SHK 46 ansatte.[1]

Den 1. juli 2020 endret etaten navn fra Statens havarikommisjon for transport til Statens havarikommisjon.[2]

Instruks rediger

I instruksen for SHK, fastsatt av Samferdselsdepartementet 29. juni 2020, med senere endringer, heter det at: «Statens havarikommisjon skal undersøke ulykker og alvorlige hendelser innenfor luftfarts-, jernbane-, vei- og sjøfartssektoren samt forsvarssektoren. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transportsektoren og forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. Statens havarikommisjon avgjør selv omfanget av de undersøkelser som skal foretas, herunder vurdere undersøkelsens forventede sikkerhetsmessige verdi med hensyn til nødvendige ressurser.»[3]

Historie rediger

Fram til 1989 ble det oppnevnt ad-hoc kommisjoner under ledelse av en fast administrasjon (Flyhavarikommisjonen) etter militær modell med representant fra politiet. I 1989 ble Havarikommisjonen for sivil luftfart (HSL) etablert som fast kommisjon, og politi og påtalemyndighet ble ikke lenger representert. I 2002 ble undersøkelse av baneulykker inkludert og navnet endret til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB). I 2005 ble undersøkelse av ulykker på vei inkludert og navnet endret til Statens havarikommisjon for transport (SHT). I 2008 ble undersøkelse av ulykker til sjøs inkludert.

1. juli 2020 endret etaten navn fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) til Statens havarikommisjon (SHK) i forbindelse med at oppgavene til Statens havarikommisjon for Forsvaret ble overført.[4]

Direktører rediger

 
Wilhelm Mohr var i 13 år direktør i kommisjonen

Referanser rediger

  1. ^ Statens havarikommisjon (SHK) (2020). «Årsrapport 2019». Arkivert fra originalen 5. juli 2022. Besøkt 2. november 2020. «Pr. 31.12.2019 hadde SHT 46 ansatte. Flere vakanser ble holdt ledige i deler av 2019 i påvente av ferdigstilling av prosessen med overføring av undersøkelsesmyndigheten for Forsvaret. I tillegg hadde SHT behov for å vurdere enkelte andre interne forhold før vakanser igjen ble besatt. Administrasjonsavdelingen hadde ved årsskiftet én innleid IT-konsulent og én innleid arkivkonsulent (ikke synliggjort i organisasjonskartet). Totalt hadde SHT 53 stillingshjemler ved inngangen til 2020.» 
  2. ^ «Nye oppgaver for Havarikommisjonen». havarikommisjonen.no. Besøkt 8. juli 2020. «Fra 1. juli 2020 overtar Statens havarikommisjon for transport (SHT) oppgaven som undersøkelsesmyndighet for ulykker og alvorlige hendelser i forsvarssektoren. Fra samme dag endres navnet til Statens havarikommisjon (SHK).» 
  3. ^ «Instruks for Statens havarikommisjon» (PDF). Besøkt 10. juli 2020. 
  4. ^ «Nye oppgaver for Havarikommisjonen | shk». havarikommisjonen.no. Besøkt 8. juli 2020. 

Eksterne lenker rediger