Statens fettdirektorat

Statens fettdirektorat var en offentlig etat som i perioden 191821 førte kontroll med forsyninga av fettstoffer, bensin m.v. i Norge.

Bakgrunnen for Fettdirektoratet var at det i oktober 1917 blei innført statlig monopol på omsetning av fett. Provianteringsdepartementet, som nylig var oppretta for å sikre kontrollen med livsviktige varer under første verdenskrig, etablerte 1. november ei fettavdeling. Denne skulle stå for kjøp og salg av tran, fiskeoljer og andre oljer og fettstoffer, inkludert leveranser til margarinfabrikkene. Det blei ansatt et stort antall trankommisjonærer med oppdrag å kjøpe inn tran. Enkelte lager av fettstoffer blei konfiskert.

I februar 1918 blei fettavdelinga utskilt som eget direktorat. I dette blei inkludert petroleums- og bensinavdelinga i Provianteringsdepartementet. Direktoratets oppgave blei dermed å sikre og fordele forsyningene av fettstoffer og drivstoff.

I oktober 1919 blei direktoratet overført til Industriforsyningsdepartementet. Dette blei nedlagt i 1920, og direktoratet blei igjen flytta, nå til Handels- og industridepartementet.

Statens fettdirektorat blei nedlagt 30. juni 1921. En del av oppgavene gikk over til Statens fiskesentral.

Haakon Hauan var fettdirektør en kort periode i 1918. Deretter leda Peter Ravn Sollied direktoratet.

LitteraturRediger