Statens Arkiver

Statens Arkiver er navnet på de statlige arkivene i Danmark, og er en institusjon under Kulturministeriet. Statens Arkiver består av syv arkiver: Rigsarkivet i København, Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet for Nørrejylland, Landsarkivet for Sønderjylland, Erhvervsarkivet i Århus og Dansk Data Arkiv i Odense. Riksarkivaren, som er leder for Rigsarkivet, er også øverste sjef for Statens Arkiver.

Statens Arkivers formål er å samle inn og oppbevare historiske kilder og gjøre dem tilgjengelige for offentligheten.

Eksterne lenkerRediger