Rigsarkivet

Rigsarkivet i Danmark er en del av Statens Arkiver som samler inn arkivalier fra de sentrale danske myndigheter. I tillegg til dette samles det inn arkiver fra privatpersoner og organisasjoner om man anser deres innhold for å være av varig verdi. Arkivet ble opprettet i 1889 ved sammenslutning av Gehejmearkivet og Kongerigets arkiv.

Rigsarkivet i Frederik IIIs biblioteksbygning, Rigsdagsgården overfor inngangen til Folketinget

Rigsarkivet holder til på Slotsholmen med moderne magasiner på Kalvebod Brygge i København, som har erstattet det tidligere fjernmagasinet i Glostrup.

Eksterne lenkerRediger