Gehejmearkivet fungerte under det dansk-norske enevelde som kongens og rikets arkiv i København. På Københavns slott ble i 1582 eldre arkivmateriale fra arkiv i Vordingborg og Kalundborg samlet og dannet grunnlaget for Gehejmearkivet. I 1720 fikk arkivet egen bygning på Slotsholmen. 1883 fik det felles ledelse med Kongerigets arkiv. I 1889 ble Gehejmearkivet til Rigsarkivets 1. avdeling.

Københavns slott, litografi fra 1698 av Carl Otto, Gehejmearkivets opprinnelige tilholdssted