Stamsild

art av strålefinnefisker

Stamsild (Alosa fallax) er en anadrom sildefisk som lever ved kysten av Europa til Nord-Afrika. I Norge blir arten noen ganger fanget langs kysten nord til Bergen, men den er ikke videre vanlig.

Stamsild
Stamsild med særlig tydelige flekker på siden
Nomenklatur
Alosa fallax
Lacépède, 1800
Populærnavn
stamsild
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlasseBeinfisker
OrdenSildefisker
FamilieSildefamilien
Økologi
Habitat: anadrom
Utbredelse: Europa, Nord-Afrika

Kjennetegn

rediger

Stamsild er en stor sildefisk med sølvblanke sider og lange, tynne skjell som sitter løst og danner en rad tagger under buken. På sidene har fisken fra seks til åtte mørke flekker. Den kan lett forveksles med maisild, men har færre gjellestaver; vanligvis 40-60 på første gjellebue mot maisilden sine 90-120. Den er også noe mindre; vanlig lengde er 50-60 cm. Maksimalvekten ligger på 1,5 kg.

Levesett

rediger

Stamsild lever pelagisk i salt- og brakkvann ned til 300 meters dybde. De lever i stim, og spiser som regel planktoniske krepsdyr og fiskeyngel. Om våren går stamsilden opp i elver for å gyte, vanligvis rundt midnatt over sand- eller grusbunn. Siden de voksne individene er dårlig tilpasset ferskvann, går de sjelden særlig langt opp i gyteelven – noen ganger foregår gytingen helt nede i brakkvannsområdet. Mange av de voksne dør likevel kort etter at gytesesongen er slutt.

Yngelen klekker etter tre dager til en knapp uke. Etter få måneder vandrer de ut i elveoset, og er da 6-8 cm lange. Vinteren året etter vandrer de ut i havet.

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger