St. Johanneslogen St. Michael til det Lysende Kors

St. Johanneslogen St. Michael til det lysende Kors er en frimurerlosje i Den Norske Frimurerorden (St. Johannesloge nr. 18) som ble innviet den 5. mars 1926 i Tønsberg.

Våpenskjoldet til St. Michael til det lysende Kors

Dens historie begynner med Tønsberg Frimureres Broderforening, opprettet den 22. februar 1890 og underlagt St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Den ble opphøyd til selvstendig loge i 1926.

Tønsberg Frimurer Broderforening ble grunnlagt i 1890 med nærmere 30 medlemmer. I 1923 tilbød Th. Marthinsen og sønnen Axel Marthinsen å skjenke tomten i Kammegaten 4 til broderforeningen, på betingelse av at man skulle forsøke å etablere en loge. En bygge- og finansieringskomité engasjerte Helge Brat som arkitekt. I 1924 var Tønsberg landets største broderforening med sine 137 medlemmer. I søknaden til Den Norske Store Landsloge, om å bli opphøyd til selvstendig loge, gis det en forklaring på logens navn:

«Det er brødrenes ønske at kunde faa kalde den nye loge St. Michael til det Lysende Kors. St. Michael har vistnok været byens skytshelgen og ruiner av den ældgamle Michaels kirke sees endnu på Slotsfjeldet. Et kors fra Mariakirken, som ble revet i 1864, er nu anbragt paa Slotsfjeldstaarnet i Tønsberg og utsender ved alle de store høitider lysende straaler over byen.»

I 1931 hadde logen 220 medlemmer.

Ordførende Mestere rediger

# Navn Levetid Innsatt Avgikk
1 Rektor
Nils Riddervold Jensen
  1863–1935 5. mars 1926 4. mai 1933
2 Sanitetsmajor og lege
Thomas Lauritz Peter Arentz
1868–1951 4. mai 1933 13. oktober 1949
3 Advokat
Yngvar Eckerberg Hvistendal
–1972 13. oktober 1949 24. januar 1963
4 Redaktør Realph Norland 1903–1963 24. januar 1963 5. oktober 1963
5 Sogneprest
Wilhelm Støren Castberg
1902–1970 12. mars 1964 1. juli 1970
6 Tannlege Aage Moer –1972 29. oktober 1970 10. januar 1972
7 Lektor Karl Johan Skarsvik –1990 3. februar 1972 5. mars 1990
8 Lektor Erik Anton Johnsen 1926–2015 5. mars 1990 15. april 1996
9 Sogneprest
Harald Vinje-Christensen
–1998 15. april 1996 22. februar 1998
10 Skipsfører Finn Tronstad 1934– 20. april 1998 10. januar 2005
11 Ekspeditør Svein Hansen 1943– 10. januar 2005 11. februar 2011
12 Kjemiker Ivar Bjørnstad 1957– 11. februar 2011 30. januar 2017
13 Sogneprest Nils Magnus Hovland 1953– 30. januar 2017

Litteratur rediger

  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 1996/97, Aktietrykkeriet i Trondhjem
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 2007, Aktietrykkeriet i Trondhjem