Språkrensing

Språkrensing eller språkpurisme består i bestrebelsene etter å redusere eller eliminere antallet fremmedord eller lånord i et språk. Dette skjer ved å benytte andre samtidige ord, gjennom neologisme, ved å gjenopplive eldre tiders ord i språket som er gått ut av bruk eller ved å hente ord fra nært beslektede språk.

Språkrensing etter språkRediger

Se ogsåRediger