Spaces er en ny funksjon som følger med operativsytemet Mac OS X Leopard til mac. Spaces gjør det mulig å ha flere arbeidsområder (skrivebord). Man kan ha opptil 16 slike spaces