Åpne hovedmenyen

Single UNIX Spesification (SUS) er et samlede navn på en familie med standarder for operativsystemer. Å følge disse standardene er et krav for å kvalifisere til merkenavnet UNIX. Kjernespesififikasjonene til SUS blir utviklet og vedlikeholdt av Austin Group, som er et samarbeidende organ mellom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), ISO JTC 1 SC22 og Open Group. Et operativsystem som skal sertifiseres av Open Group gjennomgår en rekke tester, før det eventuelt blir bekreftet at det er kompatibelt med en UNIX-standard slik som UNIX 98 or UNIX 03.

SUS har sin bakgrunn i et prosjekt på midten av 1980-tallet som hadde til hensikt å standardisere operativsystemgrensesnittet for programvare som var blitt utviklet for ulike avarter av UNIX. Det var oppstått et behov i næringslivet for at programvare skulle kunne kjøre på flere avarter av UNIX, uten at den måtte implementeres på nytt for hver enkelt UNIX-avart. UNIX ble valgt som grunnlag for en standard på grunn av sin produsent-nøytralitet. I 1988 ble disse standardene kjent som POSIX (Portable Operating System Interface), og ble registrert som henholdsvis IEEE 1003 og ISO/IEC 9945.

Sent på 1980-tallet oppstod Unix-krigene, som var en kamp om å definere en industristandard for UNIX. De to hovedmotstanderne var University of California, Berkeley, som hadde utviklet Berkeley Software Distribution (BSD) og AT&T Corporation, som hadde utviklet Unix System V. Stridighetene opphørte gjennom etableringen av åpne standardorganisasjoner som Unix International (UI) og Open Software Foundation (OSF) i 1988 og Common Open Software Environment (COSE) i 1993. COSE og flere andre store aktører utviklet en standard kjent som Common API Specification og Spec 1170; den var gratis, mens IEEE krevde et betydelig gebyr for tilgang til POSIX. Kontrollen over disse spesifikasjonene ble tildelt X/Open, som også fikk varemerket UNIX fra Novell i 1993. I 1994 ble UI slått sammen med OSF, og i februar 1996 ble OSF igjen slått sammen med X/Open til det nye konsortiet Open Group.

Den første versjonen av Single UNIX Spesification ble lansert i 1994, og var en bearbeidet utgave av X/Open Portability Guide (XPG), Issue 4, Version 2.

Svært få Linuxdistribusjoner og varianter av BSD er kompatible med Single UNIX Specification. Mange systemutviklere sørger likevel som regel for å følge POSIX-standarder.

Eksterne lenkerRediger