Single UNIX Specification

Single UNIX Spesification (SUS) er et samlede navn på en familie med standarder for operativsystemer. Å følge disse standardene er et krav for å kvalifisere til merkenavnet UNIX. Kjernespesififikasjonene til SUS blir utviklet og vedlikeholdt av Austin Group, som er et samarbeidende organ mellom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), ISO JTC 1 SC22 og Open Group. Et operativsystem som skal sertifiseres av Open Group gjennomgår en rekke tester, før det eventuelt blir bekreftet at det er kompatibelt med en UNIX-standard slik som UNIX 98 or UNIX 03.

SUS har sin bakgrunn i et prosjekt på midten av 1980-tallet som hadde til hensikt å standardisere operativsystemgrensesnittet for programvare som var blitt utviklet for ulike avarter av UNIX. Det var oppstått et behov i næringslivet for at programvare skulle kunne kjøre på flere avarter av UNIX, uten at den måtte implementeres på nytt for hver enkelt UNIX-avart. UNIX ble valgt som grunnlag for en standard på grunn av sin produsent-nøytralitet. I 1988 ble disse standardene kjent som POSIX (Portable Operating System Interface), og ble registrert som henholdsvis IEEE 1003 og ISO/IEC 9945.

Sent på 1980-tallet oppstod Unix-krigene, som var en kamp om å definere en industristandard for UNIX. De to hovedmotstanderne var University of California, Berkeley, som hadde utviklet Berkeley Software Distribution (BSD) og AT&T Corporation, som hadde utviklet Unix System V. Stridighetene opphørte gjennom etableringen av åpne standardorganisasjoner som Unix International (UI) og Open Software Foundation (OSF) i 1988 og Common Open Software Environment (COSE) i 1993. COSE og flere andre store aktører utviklet en standard kjent som Common API Specification og Spec 1170; den var gratis, mens IEEE krevde et betydelig gebyr for tilgang til POSIX. Kontrollen over disse spesifikasjonene ble tildelt X/Open, som også fikk varemerket UNIX fra Novell i 1993. I 1994 ble UI slått sammen med OSF, og i februar 1996 ble OSF igjen slått sammen med X/Open til det nye konsortiet Open Group.

Den første versjonen av Single UNIX Spesification ble lansert i 1994, og var en bearbeidet utgave av X/Open Portability Guide (XPG), Issue 4, Version 2.

Svært få Linuxdistribusjoner og varianter av BSD er kompatible med Single UNIX Specification. Mange systemutviklere sørger likevel som regel for å følge POSIX-standarder.


Operativsystemer som følger SUS rediger

Operativsystem Leverandrør Arkitektur UNIX V7 UNIX 03 UNIX 98 UNIX 95 UNIX 93
IBM AIX IBM Corporation PowerPC Nei Ja Ja Nei Nei
FTX Cemprus LLC PA-RISC Nei Nei Nei Nei Ja
EulerOS Huawei x86-64 Nei Ja Nei Nei Nei
HP-UX Hewlett Packard Enterprise Intel Itanium, PA-RISC Nei Ja Nei Ja Nei
K-UX Inspur x86-64 Nei Ja Nei Nei Nei
macOS (formerly OS X) Apple x86-64 Nei Ja Nei Nei Nei
OpenServer Xinuos IA-32 Nei Nei Nei Nei Ja
Solaris Oracle Corporation IA-32, x86-64, SPARC Ja Ja Ja Nei Nei
z/OS USS IBM Corporation z/Architecture Nei Nei Nei Ja Nei
IRIX Silicon Graphics MIPS Nei Nei Nei Ja Nei
Tru64 UNIX Digital Equipment Corporation Alpha Nei Nei Ja Nei Nei
UnixWare Xinuos x86-32 Nei Nei Nei Ja Nei

Eksterne lenker rediger