Sosiallærer

Sosiallærer er en pedagog i grunnskolen som arbeider med den sosialpedagogiske tjenesten i skolen, også kalt rådgivningstjenesten. I videregående skole kalles denne funksjonen oftest for sosialrådgiver eller bare rådgiver.

Den sosialpedagogiske rådgiver har et bredt ansvarsområde. Tett oppfølging av elever med sosiale utfordringer, men også faglige, personlige forhold i og utenfor skolen. På ungdomstrinnene og i videregående skole utgjør utdannings- og yrkesveiledning en større del av arbeidsoppgavene. Videre er rådgiverne ofte sentrale i oppfølgingstjenesten.

Eksterne lenkerRediger