The Black Book

(Omdirigert fra Sonderfahndungsliste G.B.)

The Black Book (Svarteboken) var navnet som i etterkrigstidens Storbritannia ble gitt Sonderfahndungsliste G.B., tysk for "Spesialettersøkningsliste for Storbritannia".

Pagina 231 av The Black Book

Det var et produkt av SS Einsatzgruppen og inneholdt navnene på tusenvis av personer i Storbritannia som skulle bli arrestert dersom Operasjon Sjøløve, invasjonen av De britiske øyer, lykkes. Den var utarbeidet av Walter Schellenberg. Mange av personene på listen var allerede døde, som tilfellet var med Sigmund Freud, eller hadde flyktet, som Paul Robeson. Av de 20 000 originale kopiene av denne boken, er bare to kjente eksemplarer igjen. Ett eksemplar finnes nå i Imperial War Museum.

Betydningsfulle personer på listen er:

Listen inneholdt også navn på medlemmer av eksilregjeringer fra tyskokkuperte land som hadde søkt tilflukt i Storbritannia, og ansatte i disse regjeringenes tjeneste. Deriblant den norske regjeringen i eksil.

Ved siden av hvert navn var det et nummer for det «amt» (kontor) innen Reichssicherheitshauptamt («Hovedkontoret for rikssikkerhet») som personen skulle utleveres til. Churchill skulle plasseres i forvaring hos Amt VI (Utlandsk militær etterretning), men den store majoriteten av personene som var opplistet i svarte boken ville bli plassert i forvaring hos Amt IV (Gestapo).

Da hun fikk vite om boken skal Rebecca West ha sendt et telegram til Noel Coward som blant annet: «Min kjære – hvilke personer vi skulle blitt sett død sammen med».

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • Schellenberg, Walter – Invasion, 1940: The Nazi Invasion Plan for Britain – benyttet utgave ved Imperial War Museum