Et middelsoldøgn er 24 timer. I løpet av ett år er dette den gjennomsnittlige tiden mellom to påfølgende ganger solen kulminerer (står nøyaktig i syd).

Et sant soldøgn er den faktiske tiden mellom to påfølgende ganger den virkelige solen kulminerer. Lengden av dette sanne soldøgnet varierer litt fra dag til dag og er nesten aldri nøyaktig lik 24 timer.

Se ogsåRediger