Solbjerg Plads

Solbjerg Plads ligger på Frederiksberg i Storkøbenhavn. Ved Solbjerg Plads ligger hovedbygget til Copenhagen Business School (CBS) – tidligere kjent som Handelshøjskolen i København. CBS' bygning ble innviet i 2000 og rommer skolens Erhvervsøkonomiske Fakultet samt administrativt personale og fasiliteter for studentene.

«Kilen» sett fra Solbjerg Plads.

Ved Solbjerg Plads finner man også Frederiksberg Centret (kjøpesenter), Frederiksberg Gymnasium, Frederiksberg bibliotek og Frederiksberg Biograf. Det finnes også en metrostasjon her (Frederiksberg stasjon).