Åpne hovedmenyen

Snelandia

kollektivtransportforvalter for Finnmark

Snelandia er kollektivtransportforvalter for Finnmark og er organisert som en del av samferdselsavdelinga i fylkeskommunen. Samferdselsavdelinga utarbeider anbud, velger og følger opp de ulike selskapene og setter opp rutetilbudet etter prioriteringer gjort av fylkets politikere i fylkestinget. Per 2017 utføres all rutetrafikk med buss i fylket av Boreal Buss, mens båt- og fergetrafikken utføres av Boreal Sjø.[1]

Høsten 2015 ble navnet Snelandia lansert som merkevare på alle busser, hurtigbåter og ferger i fylket fra 1. januar 2016. Bussene har en lyseblå farge, mens hurtigbåter og ferger har hvit som hovedfarge.[2]

AnbudRediger

Gjennom store deler av 1900-tallet drev Finnmark det meste av kollektivtrafikken i egen regi gjennom selskapet Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR). I 1994 åpnet fylkestinget for begrenset anbudsutsetting av kollektivtrafikken, og senere samme år ble også FFR gjort om til aksjeselskap. Et ruteområde i Øst-Finnmark på 800 000 vognkilometer ble lagt ut på anbud i 1996 og med anbudsstart i 1997. FFR vant dette anbudet, og ved kontraktens utløp 30. april 2002 ble ruteområdet innlemmet i den vanlige kontrakten igjen. Også en lokal båtrute i Loppa kommune som ble anbudsutsatt i 1997/1998 ble vunnet av FFR. Et tilsvarende stort ruteområde i midtre Finnmark ble anbudsutsatt i 1999, og denne gangen var det Nordtrafikk Buss som vant trafikken. Ved andre gangs utlysning, i 2004, da med 850 000 vognkilometer, vant FFR området tilbake. Kontrakten varte fra 1. januar 2005 til 31. desember 2009. Selskapet beholdt også trafikken etter å ha slått ut Nordlandsbuss og Norgesbuss i tredje anbudsrunde, med kontraktsperiode fra 1. januar 2010 til 31. desember 2015. I 2001 vant FFR også anbudet på rutene i kommunene Måsøy og Nordkapp. Også dette ruteområdet ble innlemmet i den vanlige kontrakten etter hvert. Etter at FFR ble solgt til Connex Norge i 2003, ble kontrakten med fylket videreført til å gjelde til og med 31. desember 2007, og ble i 2007 forlenget med åtte år til å vare fram til 31. desember 2015.[3][4][5]

I mai 2014 tildelte fylkeskommunen kontrakt på hurtigbåtruter i Finnmark til Boreal Transport Nord med oppstart 1. januar 2015. De konkurrerende selskapene var Torghatten Nord og Barents Nord.[6]

15. desember 2014 ble anbud for all rutetrafikk med store busser i Finnmark utlyst, med tilbudsfrist 5. mars 2015. Ved fristens utløp var det kun gjeldende operatør, Boreal Transport Nord, som hadde levert tilbud, og ble derfor tildelt kontrakten. Kontraktsperioden gjelder fra 1. januar 2016 og fram til 31. desember 2022 (sju år), med mulighet for opp til tre år forlengelse.[7][8]

8. april 2015 ble det utlyst anbud på Flexx-transport i fylket, som vil si all bestillingstrafikk med mindre busser og personbiler, inkludert fly- og byruter på mindre plasser og enkelte skoleruter. Materiellkravet på rutene varierte fra 5-seters personbiler til midibusser med over 30 seter. Tilbudsfristen var 15. juni, men da de innkomne tilbudene prismessig lå høyt over fylkeskommunens forventninger, og de fleste ruteområdene ikke hadde noe reell konkurranse, ble hele anbudet avlyst fra 13. juli 2015.[9][10] Rutene blir startet som planlagt fra 1. januar 2016, men på midlertidige kontrakter.

ReferanserRediger

  1. ^ «Ofte stilte spørsmål». Snelandia. Besøkt 3. oktober 2017. 
  2. ^ «Kollektivtilbudet blir "Snelandia"». Finnmark fylkeskommune. 1. oktober 2015. Besøkt 13. oktober 2015. 
  3. ^ «Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport (TØI-rapport 819/2006)». Transportøkonomisk institutt. januar 2006. Besøkt 16. september 2015. 
  4. ^ «Finnmark fylkeskommune». bussanbud.no. Asplan Viak. 24. mars 2009. Besøkt 16. september 2015. 
  5. ^ «Konkurransegrunnlag - Åpent anbud vedrørende bussruter i midtre Finnmark». Finnmark fylkeskommune via Doffin. 7. januar 2009. Besøkt 16. september 2015. 
  6. ^ «Boreal Transport Nord tildeles kontrakt». Finnmark fylkeskommune. 2. mai 2014. Besøkt 20. september 2015. [død lenke]
  7. ^ «Kunngjøring om konkurranse - Bussruter i Finnmark». Finnmark fylkeskommune via Doffin. 15. desember 2014. Besøkt 20. september 2015. 
  8. ^ «Bare ett selskap vil kjøre buss i Finnmark». Finnmark fylkeskommune. 9. mars 2015. Besøkt 20. september 2015. [død lenke]
  9. ^ «Kunngjøring om konkurranse - Flexx-transport i Finnmark». Finnmark fylkeskommune via Doffin. 8. april 2015. Besøkt 20. september 2015. 
  10. ^ «Kunngjøring om supplerende opplysninger, uavsluttet prosedyre eller feil». Finnmark fylkeskommune via Doffin. 13. juli 2015. Besøkt 20. september 2015. 

Eksterne lenkerRediger