Smak (partikkelfysikk)

type elementærpartikkel i Standardmodellen

Smak (engelsk flavour eller flavor) eller arom er et kvantetall innen partikkelfysikken, som gjelder en elementærpartikkels svake vekselvirkning. Begrepet brukes for å betegne seks typer kvarker (opp, ned, sjarm, sær, topp og bunn) eller tre typer leptoner (elektron, myon og tauon pluss tilhørende nøytrinoer).

I den elektrosvake teorien er denne symmetrien av gaugetype og aromforandrende prosesser eksisterer. I kvantekromodynamikken, å andre siden, er arom en global symmetri, det vil si en symmetri som gjelder for alle punkter i den romtiden som beaktes, i motsetning til en lokal symmetri som bare gjelder for en åpen delmengde av punkter.

Betahenfall er en aromforandrende prosess blant atomkjerner, hvor for eksempel en nedkvark i et nøytron gjennom svak vekselvirkning går over i en oppkvark slik at hadronet blir et proton.

Se ogsåRediger