En slipestein er et verktøy for å slipe skjære- og kutteredskaper som kniver, økser, ljåer og liknende utstyr som har skarp egg. Slipesteiner fantes på nesten hver eneste bondegård i Norge fram til 1980-tallet, og er fremdeles i bruk på mange gårder. Også industri med behov for skjærende verktøy brukte slipestein i tidligere tider, men i industrien har annet og mer moderne slipeverktøy overtatt plassen til slipesteinen.

Liten, tysk slipestein i bruk.
Sliping av ljå på tun i Bykle i Setesdal på 1890-tallet. Bøndene er kledt i tradisjonelle setesdalsbunader.

Selve slipesteinen er ei rund skive av sandstein. Diameteren kan være 50 – 120 cm, tykkelsen 8 – 12 cm. Gjennom sentrum av skiva går det en aksel av jern som ligger an på to bjelker. Bjelkene er igjen en del av et krakklignende arrangement som holder stein og aksel oppe i passe arbeids- og sittehøyde for den som skal slipe. Bjelkene har et lagerarrangement som gjør at steinen kan rotere stående. I tidligere tider ble slipesteinen rotert vha muskelkraft, enten med en sveiv eller vha en pedal. På de enkleste slipesteinene sitter sveiva montert i senter av slipesteinen, på andre blir kraften overført vha en drivreim. Jobben med å dra slipesteinen rundt under sliping er tung, så utover på 1900-tallet ble det vanlig å utstyre slipesteinen med en liten elektromotor. Mange slipesteiner har montert et vanntrau under selve steinen. Slipingen utvikler varme, noe som ikke er bra for eggstålet. Derfor har man vann på slipesteinen. Hele arrangementet kalles for slipestein, selv om steinen ble solgt løs under samme navn.

Skjærsliper er en omreisende håndverker som sliper sakser og kniver på en liten, transportabel slipestein. I Norge var det omreisende skjærslipere til 1950-tallet. Yrket praktiseres fortsatt mange steder i verden.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger