Skipstyper

Wikimedia-listeartikkel

Skipstyper henviser til den betydelige utvikling i verdenshandelen og endringer i de form og funksjon i de skip som ble bygget. De tidligere stykkgods- og tankskipene med lasteevne opp til 20 000 dødvekttonn (engelsk deadweight ton – dwt) som ble brukt økte etterhvert i størrelse ved nybygging og variasjonene mellom skipstypene ble større. Mer spesialiserte skip og større spenn i størrelsen på disse ga skip som samsvarte bedre med endrede behov for skipsfrakt.

Fraktskipstyper rediger

Marsjfarten på skip er avhengig av motorkraften. Skip med marsjfart 10 eller 15 knop ble etterhvert mindre vanlig og skip med marsjfart 20 eller 25 knop mer vanlig. Fraktformidling skjer vanligvis via befraktere eller skipsagenter.

Fartøytyper rediger

Sivile skip blir angitt med et tillegg foran skipsnavnet som forteller hva slags fartøytype det er. Den første bokstaven angir kraftkilden i fremdriftsmaskineriet: D for damp, M for motor og T for turbin. Den andre bokstaven angir fartøytype: S for skip, F for ferge, T for tanker/tankskip og Y for yacht. Nyere skip har ofte en forkortelse som henviser til skipets bruksområde.

Skipstypeforkortelse rediger

En skipstypeforkortelse er en kombinasjon av bokstaver som settes foran navnet på sivile og militære fartøy.

Forkortelsene for sivile fartøy henviser til typen av fremdriftsmaskineri, eksempelvis DS (dampskip) og SS (steam ship), eller til skipets formål, eksempelvis FV (fishing vessel – fiskefartøy) og RS (redningsskøyte). Den første bokstaven angir normalt (men ikke uten unntak) kraftkilden i fremdriftsmaskineriet. Den siste bokstaven angir normalt fartøyets type eller formål. Når forkortelsen leses i sin fulle lengde på norsk, brukes bestemt form (eksempel: DS «Skibladner» leses som dampskipet «Skibladner»).

Militære skip bruker ofte forkortelser for lengre navn, eksempelvis HMS (His/Her Majestys Ship) og KNM (Kongelige Norske Marine).

Norske forkortelser rediger

Fartøytype rediger

 • BF (bilferge) – eldre betegnelse. (I dag brukes MF).
 • DF (dampferge)
 • DS (dampskip)
 • DY (dampyacht)
 • MF (motorferge) – den norske versjonen faller sammen med den engelskspråklige forkortelse for motordrevne ferger.
 • MJ (motorjakt)
 • MK (motorkutter)
 • MKr (motorkrysser)
 • Må (motoråttring) – eldre betegnelse.
 • MS (motorskip) – den norske versjonen faller sammen med den engelskspråklige forkortelsen.
 • MT (motortanker) – motordrevet tankskip
 • MY (motoryacht)
 • SY (seilyacht)
 • TS (turbinskip) – skip med turbindrift
 • TT (turbintanker) – tankskip med turbindrift
 • OV (oljevern) - Skip benyttet til oljevern / opprydding av olje ved oljesøl

Typebetegnelse for bruksområde rediger

 • FF (forskningsfartøy)
 • FK eller FLK (flytende hvalkokeri)
 • HF (hurtigferge) – typisk katamaranferger (i Norge brukes også den engelske forkortelsen HSS (High Speed Shuttle))
 • RS (redningsskøyte)

Militære fartøy rediger

 • KS (kongeskip)
 • KNM (Kongelige Norske Marine)
 • KV (Kystvakt)

Internasjonale sivile forkortelser rediger

 • AHT (Anhcor Handling Tug) – ankerhåndteringsfartøy
 • DB (Derrick Barge) – kranlekter
 • FV (Fishing Vessel) – fiskefartøy
 • GTS (Gas Turbine Ship) – gassturbin-drevet fartøy
 • MF (Motor Ferry) – dieselmotor-drevet ferge
 • MS (Motor Ship) – dieselmotor-drevet fartøy
 • MSY (Motor Sailing Yacht) – kombinert motor- og seil-drevet yacht
 • NS (Nuclear Ship) – atom-drevet fartøy
 • RMS (Royal Mail Ship) – Postskip (noen ganger Royal Mail Steamer/Steamship). Kan bruke eget privilegert handelsflagg.
 • RV (Research Vessel) – havundersøkelsesskip
 • SS (Sailing ship) – store seilskip (samme forkortelse som steam ship)
 • SS (Steam Ship) – dampmaskin-drevet fartøy
 • SY (Sailing Yacht) – ordinære små seilbåter
 • TT (Turbine Tanker) – dampturbin-drevet tankskip
 • TT Ti Tonic – Store frakte seilskuter langs norges kyst på midten av 1800-tallet.

Militære eller nasjonale forkortelser rediger

 • HBMS (His/Her Britannic Majesty’s Ship) – Foreldet betegnelse på britiske marinefartøy
 • HMS (Hans Majestäts Skepp eller Hennes Majestäts Skepp) – Svenske krigsskip
 • HMS (His/Her Majesty's Ship) – Britisk marinefartøy (Royal Navy)
 • DKM (Deutsche Kriegsmarine) – Kriegsmarine brukte aldri prefikset DKM, men DKM er noe brukt, særlig på engelsk.
 • KDM (Kongelige Danske Marine) – Danske orlogsskip
 • USNS (United States Navy Ship) – Fartøy fra USAs marine med sivil besetning
 • USS (United States Ship) – Fartøy fra USAs marine
 • HNoMS (His/Her Norwegian majesty's ship.) - Brukes på norske marineskip[1]

Referanser rediger

 1. ^ «HNoMS - Wiktionary». en.wiktionary.org. Besøkt 8. november 2020.