Skipsagent

megler som formidler forbindelse mellom ledig skipskapasitet og fraktoppdrag

En skipsagent er en megler som formidler forbindelse mellom ledig skipskapasitet og fraktoppdrag. En befrakter ekspederer fraktgods, mens skipsagenten har som hovedoppgave å være brobygger mellom den ledige fraktkapasiteten og fraktoppdragene.

Skipsagenter kan også operere som rederi ved å chartre skip og operere dem driftsmessig. Det innebærer at de fungerer som agent med hovedvekt på den driftsmessige disposisjonen av skipet, mens rederiet driver skipet operasjonelt.