Skipsagent

megler som formidler forbindelse mellom ledig skipskapasitet og fraktoppdrag

En skipsagent assisterer og legger til rette for skip som anløper havner. Skipsagenter er bindeleddet mellom skip og land. Vanlige oppgaver for en skipsagent vil være å ta i mot bestillinger fra skipet og yde tjenester. Dette kan være blant annet å hjelpe til med mannskapsbytte, proviantering, avfallshåndtering og losbestilling.

Walsh & Co. Shipping Agents, ca. 1895.

Skipsagenter må ha lokalkunnskap i tillegg til å være oppdatert på lover og regler.