Skage Lense

Skage Lense var en tømmerlense i Namsen utenfor gårdene Førri og Førrinesset. I tillegg var det lense på nordsida ved jordstykket Førriøya tilhørende gården Hunn østre på Hunn som er bygdesenter. Namnet skriver seg fra bygda Skage.

Anlegget ble etablert i 1912 og ble brukt til samling, sortering og sopping (bunting/sammenbinding) av fløtet tømmer til sagbrukene i Namsos. Det har vært fløtet tømmer ned Namsen i uminnelige tider, og de første lensene ble anlagt på midten av 1800-tallet.

Alt tømmeret som ble fløtt i Namsen, ble sortert og «soppet», dvs. buntet sammen til flåter, ved Skage Lense. Fra lenseanlegget ble tømmeret slept med båter ned til sagbrukene i Namsos.

På det meste, omkring 1950, var 40 personer ansatt ved Skage Lense. Enkelte sesonger på 1950-tallet passerte mer enn én million stokker gjennom dette lenseanlegget. Etter siste verdenskrig ble stadig mer av tømmeret transportert med lastebiler. Skage Lense ble lagt ned i 1971.

Eksterne lenkerRediger