Skærsø var et gods og et stamhusDanmark. Herregården Skærsø ble kjøpt av Hans Benzon (1650–1704), som var stamfar til «3. adelige linje av 1679» av Benzon-slekten. Christian Benzon opprettet stamhuset i 1722. Han døde barnløs i 1730, og Sophie Amalia Benzon (gift med Andreas Rosenpalm) tiltrådte stamhuset. Hun gav i 1754 avkall på stamhuset til fordel for sine fetre Christian Ulrich von Nissen (1691–1756) og Christian Siegfried von Nissen (1690–1763). Det var i opprettelsesbrevet bestemt at dersom personer utenfor Benzonfamilien tiltrådte stamhuset, skulle de ta det benzonske navn og våpen etter å ha fått kongelig patent på dette, og Christian Ulrich og Christian Siegfried tok dermed navnet von Nissen-Benzon. Christian Ulrich var barnløs og Christian Siegfried hadde to døtre. Stamhuset fulgte derfor Christian Siegfrieds eldste datter Christine Sophie von Nissen-Benzon (1734–1772), gift med oberst Jacob Ludvig de Vauvert (1727–1809), som tok navnet de Vauvert-Benzon for å bli stamherre til sin frues gods. Deres datter Frederikke Christiane de Vauvert‑Benzon var gift med rittmester Henrik Fischer (1734–1794), og deres sønn major og stamhusbesitter Jacob Ludvig Fischer (1776–1833) ble opptatt i den danske adelstanden med navnet von Fischer‑Benzon i 1805.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger