Sjamgar var ifølge Bibelen en av dommerne i Israel. Han stod frem etter Ehud. Hans heltegjerning var at han slo i hjel seks hundre filistere med bare en kvegdriverstav. Ellers sies det så å si ingen ting om ham. Ifølge Josefus døde han etter å ha vært dommer bare i ett år.

Sjamgar, sønn av Anat (hebraisk שמגר בן־ענת) er navnet på en eller muligens to figurer i Dommernes bok. Navnet opptrer to ganger; første gang[1] hvor han er identifisert som en av de bibelske dommerne som slo tilbake filisternes angrep på israelske områder, og klarte øyensynlig på egen hånd å drepe 600 av disse med en kvegdriverstav, et formidabelt våpen som tidvis kunne være 3 meter lang. Andre gang navnet nevnes er Debora-kvadet i Dommernes bok,[2] hvor Sjamgar nevnes åpenbart som en av de tidligere herskerne i de dager da vegene var forlatt med reisende som tok omveger og landsbylivet falt sammen.

I motsetningen til beskrivelsene av andre bibelske dommere har den første referansen til Sjamgar ingen innledning, konklusjon, eller noen referanse til lengden av styre.[trenger referanse] og i den påfølgende teksten[3] kommer direkte etter den foregående fortellingen.[4] I flere oldtidsmanuskripter skjer denne referansen til Sjamgar etter fortellingene om Samson framfor rett etter fortellingen om Ehud på en måte som er fortellermessig sammenhengende. Forskere antar at denne siste posisjonen i teksten er mer i overensstemmelse med den opprinnelige posisjonen.[4]

Den dåden som Sjamgar gjør er øyensynlig svært lik den som Sjamma, sønn av Age, som er nevnt i Andre Samuelsbok som en av «de tre mektige», en særskilt krigergruppe knyttet kong David.[5] Forskerne mener det er sannsynlig at det er det samme figuren som nevnes, og at avsnittet i Dommernes bok på det nåværende stedet er et resultat av Sjamgar i den påfølgende (i dens nåværende posisjon) i Debora-kvadet.[4] Begrepet oversatt som kvegdriverstav er en bibelsk hapax legomenon (enkelttilfelle),[trenger referanse] oversettelsen til norsk ble gjort på grunnlag av Septuagintas oversettelse til gresk.

Den andre referansen til Sjamgar, den i Debora-kvadet, forbinder Sjamgar med lav periode i det israelske samfunnet, og således har en del forskere mistenkt ham for å ha vært en utlending som sørget for opprør i dette samfunnet framfor å ha vært en israelittisk hersker.[4] Fra formen på navnet er det mistenkt at Sjamgar faktisk kan ha vært en hettitter. Et tilsvarende navn opptrer sammen med Sangara, en hettittisk konge av Karkemisj. Det er også tilfelle at Anat var en gudinne i kanaanitisk mytologi og religion, og en sønn av Anat kan således ha vært kun en kongelig tittel.[4] I tillegg er det grunn til mistenke at langt fra å være en israelittisk helt kan Sjamgar faktisk ha vært far til Sisera.[4]

Referanser

rediger
  1. ^ Nettbibelen: Dommernes bok 3:31 Arkivert 28. januar 2012 hos Wayback Machine.: «Etter Ehud fulgte Sjamgar, Anats sønn. Han felte seks hundre mann av filisterne med piggstav, en slik som oksedriverne bruker. Også han berget Israel.»
  2. ^ Nettbibelen: Dommernes bok 5:6 Arkivert 3. mai 2011 hos Wayback Machine.: «Sjamgars, Anat-sønnens, dager / da Jael levde, lå veiene øde. / De som var ute på ferd, / måtte gå utenfor allfarvei».
  3. ^ Nettbibelen: Dommernes bok 4 Arkivert 17. november 2011 hos Wayback Machine.
  4. ^ a b c d e f Denne artikkelen benytter teksten fra artikkelen fra Jewish Encyclopedia (1901–1906), «Shamgar» av Emil G. Hirsch, George A. Barton, en publikasjon som i dag er offentlig eiendom.
  5. ^ Andre Samuelsbok 23:11: «Etter ham kommer Sjamma, sønn av Age fra Harar»
Forgjenger  Dommerne i Israel
--
Etterfølger