Dommernes bok

syvende bok i Bibelen, omfatter 21 kapitler

Dommerne (hebraisk: שופטים, «Dommere») er den syvende bok i Den hebraiske Bibelen (jødedommens Tanakh) og det kristne Det gamle testamentet. Bokens tittel peker på dens innhold om de historiske og til dels legendariske dommerne til israelittene. «Dommer» innebar ikke bare å være lovgiver, men også være midlertidig høvding og krigsherre i vanskelige tider.[1] Boken beskriver tiden mellom Josva og Samuel. Den beskriver hendelser i dommertiden og omtaler de fleste av dommerne. Fortellingene følger et konsekvent mønster: folket er utro mot jødenes gud Jahve og han overlater dem derfor i hendene til deres fiender; folket angrer seg og ber Jahve om nåde, hvor han da sender i form av en leder eller kriger, det vil si en «dommer»; dommeren befrier israelittene fra undertrykkelse og de blomstrer, mens snart blir de igjen utro og syklusen gjentar seg. [2] Forskerne betrakter mange av historiene i Dommernes bok som de eldste i deuteronomistiske historie med deres hovedredaksjon er datert til 700-tallet f.Kr. og med materiale som Debora-kvadet som er datert langt eldre.[2][3]

Illustrert side fra Dommernes bok i en tysk Bibel datert 1485 (Bodleian Library)

Dommerne rediger

Det var 13 bibelske dommere. Den siste dommeren som nevnes er Samson, og selv om det er ytterligere to fortellinger, er det tradisjonelle synet at Samsons bedrifter antagelig faller sammen i tid med perioden umiddelbart før Eli, som både var yppersteprest og dommer. Både akademisk syn og tradisjonell oppfatning oppfatter handlingen slik hen at den slutter med Samson, og begynner på igjen med Første Samuelsbok 1:1 for å ta hensyn til Eli, og fortsetter videre til Første Samuelsbok 7:2. For fortellingene i slutten av denne boken, som er plassert i samme tidsepoke som Dommernes bok, men omhandler andre personer enn de i Dommernes bok. Det er stor slektskap mellom disse og Ruts bok, og det har også vært spekulert på om Ruts bok opprinnelige tilhørte blant dem.

Innholdet rediger

Dommernes bok kan bli delt inn i tre hovedseksjoner:[4]

  • 1-3:11: Introduksjon, om erobringen av landet Kanaan
  • 3:11-16:31: Hoveddelen, en semihistorisk beretning
  • 17-21: En fortelling om bestemte hendelser som fant sted i dommertiden

Referanser rediger

  1. ^ Niditch, Susan (2008): Judges: a commentary, Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22096-9, s. 2–3.
  2. ^ a b Soggin, Alberto (1981): Judges, Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-664-22321-2, s. 4.
  3. ^ Alter, Robert (2013): Ancient Israel: The Former Prophets: Joshua, Judges, Samuel, and Kings. New York: W. W. Norton & Company, s. 105.
  4. ^ Guest, P. Deryn (2003): «Judges», i: Dunn, James D.G.; Rogerson, John William: Eerdmans Commentary on the Bible. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3711-0, s. 190.