En sjakt er en loddrett eller svært bratt transportgang i en gruve som når opp i dagen. Dersom sjakten kun er en vertikal forbindelse mellom to underjordiske ganger, kalles det en blindsjakt. En loddrett eller skrå gruvegang som ikke ender i dagen kalles en synk. Horisontale gruveganger som brukes som inngang, til lufting, transport av malm eller drenering av vann kalles en stoll.

Det er viktig å merke seg at disse begrepene brukes om menneskeskapte gruveganger - i motsetning til grotter som alltid er naturlige ganger og hulrom i grunnen.