En stoll er en vannrett eller svakt skrånende gruvegang fra en fjellside og inn mot en gruvesjakt. Stoller tjener primært som forbindelse mellom jordoverflata og underjordiske gruveganger og bidrar til å bedre ventilasjonen i gruven. Stollen blir også benyttet til å fremskaffe kunnskaper om malmforekomster. Denne forbindelsen letter også arbeidet med å frakte malm og å drenere gruven.

Inngangen til en stoll i Ruhr i Tyskland
Stollgang

«Stoll» er ikke et strengt bergfaglig begrep selv om det stort sett brukes i forbindelse med gruvedrift. Mer generelt kan ’stoll’ defineres som et langt, utarbeidet hulrom i fjellet med bare en utgang.. Er det to utganger i dagen, kalles det en tunnel. Ordet kommer opprinnelig fra det tyske ordet 'stollen'. Andre ord som kan benyttes er stull, stoel, stolle, stullgong

For arbeiderne var stollarbeidet i mange tilfeller spesielt krevende. Dårlig ventilasjon i lange, fyrsatte stollorter gjorde arbeidsforholdene vanskelig, i noen tilfeller livsfarlige når det dannet seg kullos. Driften av større stoller krevde derfor særskilte lufttilførselstiltak for at arbeidet kunne fullføres.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger