Sjømil

fire nautiske mil (7408 m)

En sjømil er en foreldet måleenhet for distanse til sjøs. På slutten kunne den settes lik fire (internasjonale) nautiske mil, altså 7 408 meter. Tidligere[når?] ble en nautisk mil også kalt kvartmil fordi en nautisk mil utgjorde omtrent (avhengig av definisjon) 14 sjømil.

Da meterkonvensjonen ble innført i 1875, ble én sjømil definert som én geografisk mil[1] (dvs. lengden av 115 lengdegrad ved ekvator, 7 421,43 m). Fra gammelt av kunne én sjømil også kalles én dampskibsmil og utgjorde 11 850 alen som tilsvarte 23 700 fot.

En vanlig misforståelse er å bruke betegnelsen sjømil (som kan variere mye) ensbetydende med nautisk mil (1852 m), hvilket altså ikke er korrekt.[2]

Norsk sjømil Rediger

I Norge før 1875 var sjømilen og kvartmilen fastsatt til:

 • 1 sjømil = 1 dampskibsmil = 3950 favner = 11 850 alen = 23 700 fot ≈ 7435 meter
 • 1 kvartmil = 0,25 sjømil = 987,5 favner = 2962,5 alen = 5925 fot ≈ 1858,75 meter

Etter at Stortinget i 1875 vedtok å slutte seg til meterkonvensjonen og Norge tok i bruk det metriske systemet, ble én sjømil redefinert som én geografisk mil.[3] Etter den nye definisjonen, og med datidens antagelser av jordas størrelse:

 • 1 sjømil = 1 geografisk mil = 115 ekvatorgrad = 7420 meter
 • 1 kvartmil = 0,25 sjømil = 160 ekvatorgrad = 1 bueminutt langs ekvator = 1855 meter

I 1929 ble den nautiske milen innført i Norge, og både sjømil og kvartmil gikk etter hvert ut av bruk.

Andre definisjoner Rediger

Lignende mål tidligere brukt i andre land er for eksempel amerikansk «sea-mile», fransk «mille marin», nederlandsk «seemijl» eller tysk «Seemeile».[4]

 • 1 tysk sjømil = 1296 meter[5]
 • 1 nederlandsk seemijl = 1 fransk mille marin ≈ 5556 meter[6][7]

Svensk sömil Rediger

Den svenske sjømilen (sömil) ble tidligere benyttet i svensk sjøfart, og tilsvarte 7420,44 meter. En svensk sömil tilsvarte dermed en geografisk mil. På slutten av 1800-tallet hadde sjömilen en ganske svevende betydning i det svenske språket, ettersom ordet sömil ofte ble brukt synonymt med en nautisk mil.[8] Den svenske sjømilen benyttes ikke lengre, og svensk sjøfart har gått over til den (internasjonale) nautiske milen.

Dansk sømil Rediger

Den danske sjømilen (sømil) var definert som 1851,11 meter, som vil si litt under 1 meter forskjell fra den internasjonale nautiske milen på 1852 meter.

 • 1 dansk sømil = 10 danske kabellængder = 1851,11 meter

Amerikansk sea mile Rediger

I USA brukte man lenge en egen definisjon kalt sea mile.[9]

 • 1 amerikansk sea mile = 6080,2 engelske fot = 1853,24496 meter

Britisk nautical mile Rediger

Inntil 1970-tallet da Storbritannia gikk over til å bruke den internasjonale nautiske milen (definert som 1852 meter), ble det brukt en egen britisk nautisk mil definert på følgende måte:[9]

 • 1 britisk nautical mile = 6080 engelske fot = 1853,184 meter

Se også Rediger

Referanser Rediger

 1. ^ G. Krogh; Lærebog i Praktisk Regning efter det nye Mynt-, Maal- og Vægtsystem (Tredje opplag, F. Beyers forlag, Bergen 1877): Side 74; "Det ældre norske System for Maal og Vægt."
 2. ^ Informasjon om nautiske mil, sjømil og knop | Prosent
 3. ^ sjømil – Store norske leksikon
 4. ^ Svensk uppslagsbok 1955
 5. ^ Johann Ph. Neumann: Lehrbuch der Physik. Band 1, Verlag Carl Gerold, Wien 1930, S. 506.
 6. ^ Johann Ph. Neumann: Lehrbuch der Physik. Band 1, Verlag Carl Gerold, Wien 1930, S. 505.
 7. ^ Beispielsweise heißt der Roman 20 000 Lieues sous les Mers von Jules Verne auf Deutsch „20.000 Meilen unter dem Meer“ statt „20.000 Leugen unter dem Meer“.
 8. ^ Sjömil i Nordisk familjebok (1. utgave, 1890)
 9. ^ a b nautisk mil – Store norske leksikon