Geografisk mil er en utgått lengdeenhet brukt i Skandinavia og Tyskland, og av den danske astronomen Ole Christensen Rømer. Enheten er definert som 115 av en ekvatorgrad, eller 7 421,43 m. Da meterkonvensjonen ble innført i Norge i 1875, ble det fastsatt at den geografiske milen skulle regnes til 7 421 m. Samtidig ble det fastsatt at en sjømil skulle regnes lik en geografisk mil.

Denne geografiske milen er følgelig vel fire ganger så lang som en engelsk Geographical mile. Den geografiske milen gikk ut av bruk i Norge i 1929, da den nautiske milen (1 852 m) ble innført.

Se også rediger

Kilder rediger