Simon Magus

Peters konfrontasjon med Simon. Simon i svart til høyre. (Avanzino Nucci, ca 1620).

Simon Magus eller Simon Magertrollmannen Simon», på gresk Σίμων ὁ μάγος) var en angivelig religiøs leder fra Samaria som er nevnt i Apostlenes gjerninger 8:9-24 i Bibelen.[1] Han skal ha latt seg døpe av Evangelisten Filip, men ble forbannet av apostelen Peter da han ville kjøpe makten til å meddele Den hellige ånd.[2] Fortellinga ga opphav til begrepet simoni, det vil si den kirkerettslige forbrytelsen å kjøpe eller selge kirkelige embeter eller stillinger.

Ifølge flere forfattere fra oldkirken var Simon den første gnostikeren og ledet en egen sekt hvor han hadde en sentral, muligens guddommelig rolle. Hans angivelig magiske evner er en del av bildet, det samme er forholdet til den prostituerte Helena, som skildres som «hans Tanke». Simon skal ha forfattet noen skrifter, som er kjent ved navn, men ellers er tapt: De fire verdenshjørnene og Kjetterens preken.

De faktiske, kjente omstendighetene rundt Simons liv og gjerning er få, og er preget av at kirkefedrene utviklet historien om ham til er arketypisk kjetterrolle. Epifanius fremstiller ham i Panarion som begynnelsen og roten til det mangegreinede treet som utgjorde gnostisismen. I henhold til de apokryfe Petersaktene møttes apostelen Peter og Simon på Forum Romanum i Roma hvor de konkurrerte i mirakler og magi; Peter vant og Simon omkom da han flyktet. Mytestoffet om Simon levde lenge, og bidro blant annet tilmyten om Faust.

Irenaeus' fremstilling av Simon, i hans verk Adversus Haereses – «Mot kjetterne», er oversatt til norsk i samlingen Gnostiske skrifter, 2002.

Se ogsåRediger

  • Simoni, kjøp og salg av en kirkelig rettighet

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger