Gnostiske skrifter er en norsk bok med et utvalg tekster fra gnostisismen, redigert av Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen, utgitt i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter i 2002.[1]

Nag Hammadi ligger ved Nilen, nord for Luxor. Her ble Nag Hammadi-skriftene funnet i 1945.

Gnostisismen var en religiøs retning som oppstod tidlig i vår tidsregning. Retningen ble av biskop Ireneus og andre kirkefedre bekjempet som kjettere, blant annet på grunn av dens verdensfornektende dualisme. Kjennskapen til gnostikerne var lenge preget av motstandernes fremstillinger, men i og med funnet av Nag Hammadi-skriftene i 1945 har bevegelsen egne fremstillinger blitt bedre kjent.[2]

Gnostiske skrifter inneholder hele eller deler av tekstene Peters brev til Filip, Johannes' hemmelige bok, Herskermaktenes natur, Gnostikeren Justins Baruksbok, Torden, fullkommen forstand, Ptolemaeus' brev til Flora, Sannhetens evangelium, Brev til Rheginos, Den tredelte traktat, Filipsevangeliet og Poimandres. I tillegg gjengis avsnittet fra Apostlenes gjerninger om Simon Magus, Irenaeus' kommentarer om Simon i sitt verk mot gnostikerne, og diktet «Sangen om Perlen» fra Apostelen Thomas' gjerninger.

Referanser rediger

  1. ^ Gnostiske skrifter. Utvalgt, oversatt og med et innledende essay av Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen. XLVI, 267 s. Bokklubben, 2002. (Verdens Hellige Skrifter; 9). ISBN 82-525-4108-9
  2. ^ Per Kværne og Kari Vogt (1992). Kunnskapsforlagets religionsleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 8257304301.