Sighraf eller Sighrafr var en stenhugger fra Gotland som var virksom på slutten av 1100-tallet og begynnelsen av 1200-tallet. Stilen er romansk med nordiske elementer i ornamentikken. Han er opphavsmannen til flere døpefonter, blant annet i Grötlingbo kirke på Gotland, Aa kirkeBornholm og St. Bendts kirkeSjælland.

Døpefont i Bro kirke på Gotland

Sighraf kjennes med navn takket være at han har hugget inn navnet sitt på døpefonten i Aa kirke. Med runer står det: «Sighraf mester». Det er den eneste fonten som bærer navnet hans, men gjennom sammenlikninger har man kunnet tilskrive mange andre døpefonter til han.

Sighraf utførte også annet stenarbeide, blant annet relieffer og relikviekister.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata