Semi latus rectum for en kjeglesnitt, vanligvis betegnet med p, er avstanden fra et av kurvens brennpunkt til kurven selv, målt langs en linje som står vinkelrett til hovedaksen.

Semi latus rectum for ellipse vist som en grønn linje

Den henger sammen med kjeglesnittets store a og lille halvakse b gjennom formelen ap = b2. Bruker man kjeglesnittets eksentrisitet e, kan man ekvivalent skrive p = ± a(e2 - 1) hvor øverste fortegn er for hyperbel og nederste for ellipsen.