Selskapsdans (også kalt «sportsdans»/på engelsk; ballroom) er et begrep som omfatter flere pardanser som har sitt opphav i den vestlige verden, og som nå er til glede både i selskapslivet og i konkurransesammenheng over hele verden. I videste forstand kan man kalle alle danser som brukes i formelle sosiale sammenhenger for selskapsdans, men i dag tenker man først og fremst på de ti dansene som brukes i konkurransesammenheng internasjonalt, fem standarddanser og fem latindanser.

Selskapsdans

De ti selskapsdansene i Europa

rediger

Standard

rediger

Sportsdans i Norge

rediger

Norge er i dag en liten nasjon i sportsdansens verden, mye i likhet med Sverige. Norge har siden slutten av 2009 hatt et målrettet landslag, som trente mot et felles mål: VM i 10-dans i Stokke i Vestfold, november 2012. Landslaget bestod den gang av følgende par:

Andre selskapsdanser

rediger