Rumba er en internasjonal latin selskapsdans, og er en "sakte" cha cha cha. En enda saktere versjon av rumba er bolero. Rumba er den dansen med tregest tempo av de internasjonale fem latin-selskapsdansene. Rumba stammer fra Cuba.

Rumba